sâmbătă, 18 septembrie 2021
0 °c
Bucharest

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate privind protecția datelor cu

1. DEFINIȚII

Termeni folosiți vor avea următorul înțeles:

Date cu caracter personal – desemnează orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică poate fi identificată, direct sau indirect, cu referire specială la un element de identificare, cum ar fi nume, prenume, număr de identificare, date despre locație, ID online, unul sau mai multe elemente caracteristice ale identității sale fizice, genetice, psihologice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea  datelor cu caracter personal – desemnează orice operație sau set de operațiuni, efectuate cu sau fără ajutorul proceselor automate și aplicate datelor personale sau seturilor de date cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, conservarea, adaptarea și modificarea, selectarea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, difuzarea sau orice altă formă de punere la dispoziție, compararea sau interconectarea, limitarea, blocarea, anularea sau distrugerea.

Operator – BARFE.net care determina scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Persoane împuternicite de Operator – este persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, serviciul sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele Operatorului.

Persoană interesată: persoană fizică la care se referă datele cu caracter personal.

2. INTRODUCERE

BARFE.net este Operator al datelor personale transmise prin intermediul siteului www.barfe.net

Operatorul precizează că nu va solicită ori primi informații, de orice natură, de la copiii sub 16 ani. În numele Operatorului acționează terțe persoane împuternicite de acesta care prelucrează datele cu caracter personal, în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, cu precizarea că datele nu sunt transmise concomitent tuturor imputernicitilor.

Operatorul se angajează să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal.
Toate datele personale furnizate vor fi tratate că fiind confidențiale și vor fi prelucrate doar informațiile permise de legislația aplicabilă.

Această politică de confidențialitate descrie scopull și mijloacele de prelucrare ale Operatorului privind colectarea și utilizarea datelor personale și stabilesc drepturile de confidențialitate.

Confidențialitatea informațiilor este o responsabilitate permanentă, Operatorul actualizând pe măsură ce vor fi întreprinse noi practici privind datele cu caracter personal sau vor fi adoptate noi politici de confidențialitate.

În ceea ce privește prelucrarea datelor bazate pe consimțământ, Operatorul va notifica orice modificare și va solicită consimțământul suplimentar.

3. CONTEXTUL LEGISLATIV

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date, denumit în continuare „Regulamentul GDPR”, aplicabil din dată de 25 mai 2018, Operatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care   furnizate prin utilizarea site-urilor, în acord cu prevederile Regulamentului GDPR.

Această normă  juridică poate fi vizualizată prin accesarea următorului link: http://www.dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016

4.RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Persoană împuternicită de Operator cu protecția datelor cu caracter personal, care prelucrează datele în numele Operatorului și răspunde la întrebări legate de prelucratea acestora, deține adresa de e-mail: [email protected]

5. COLECTAREA ȘI PROCESAREA DATELOR PERSONALE

5.1. Informații personale oferite Operatorului:
Operatorul poate colecta, stoca și procesa următoarele tipuri de date personale:
a) informații despre computer și despre vizitele și utilizarea site-urilor web, inclusiv adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursă de recomandare, durata vizitei, vizualizările de pagină și căile de navigare ale site-urilor;
b) informațiile furnizate Operatorului în scopul de a participa la campanii de marketing, inclusiv numele și adresa de e-mail ale participanților;
c) informațiile furnizate Operatorului atunci când se utilizează serviciile sau informațiile care sunt generate în timpul utilizării acestor servicii, inclusiv calendarul, frecvența și modul de utilizare al serviciilor;
d) informațiile conținute în sau legate de orice comunicare transmisă prin intermediul site-urilor, inclusiv corespondență cu Operatorul, conținutul comunicării și datele asociate comunicării;
e) informațiile furnizate pentru achiziționarea serviciilor de publicitate de pe site-urile Operatorului și difuzarea mesajelor publicitare pe grupuri țintă distincte;
f) orice alte date personale transmise Operatorului.

5.2. Ce se întâmplă dacă nu oferiți Operatorului datele dvs.
Site-urile pot fi accesate fără a furniza Operatorului datele personale sau consimțământul, introducând doar cantitatea minimă de informații, nume și informații de contact în profilul dvs., dacă doriți și puteți să va editați profilul, în orice moment. Unele informații personale sunt necesare pentru a va putea autentifica.
Puteți gestiona datele comunicate și va puteți retrage oricând acordul pentru comunicarea de marketing -publicitate.

5.3. Scopurile utilizării datelor cu caracter personal
Datele personale transmise prin intermediul acestor site-uri și datele personale colectate, de la dvs., terți sau din surse publice, vor fi utilizate în scopurile specificate în această Politică de confidențialitate.
Scopuri procesării datelor personale are la baza temeiurilor juridice prezentate mai jos:
a) Comunicări, bazate pe interesul legitim al Operatorului potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR: dacă ne-ați contactat prin intermediul acestor site-uri sau în alt mod, va fi procesat numele, datele de contact, locația și alte informații pe care le-ați furnizat pentru a va putea răspunde la întrebări, întâlniri, convorbiri telefonice sau alte comunicări;
b) Marketing și relații publice, pe baza consimtamantului. potrivit art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul GDPR: că vizitator al site-urilor, putem procesa prin cookie-uri și semnalizatoare web, adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursă de referință, durata vizitei, fișierele log, interacțiunile cu website-urile și cu campaniile noastre online, datele colectate automat despre dvs. sau dispozitivul dvs. în conformitate cu această Politică de confidențialitate, informațiile pe care le-ați furnizat prin intermediul formularului de pe site-uri sau serviciile achiziționate – valoarea, dată, surse de date, note și remarci – pentru a efectua cercetări de marketing și pentru a analiză caracteristicile vizitatorilor acestui site, pentru a evalua impactul comunicării noastre de marketing și pentru a o adapta la tendințele detectate, pentru a planifică viitoarele noastre activități de marketing, pentru a pregăti analiză noastră de business, pentru a personaliza serviciile și comunicările pentru dvs., pentru a orienta publicitatea sau pentru a oferi marketing direct a acelorași sau a unor produse și servicii similare.
De asemenea, dacă sunteți abonatul nostru la newsletter, puteți primi materialele noastre de marketing, va putem procesa datele personale pe care ni le-ați furnizat pentru a distribui materiale promoționale, putem face anunțuri despre adăugiri și modificări privind serviciile noastre, putem personaliza aceste site-uri și comunicarea noastră de marketing pentru dvs., va putem trimite notificări prin e-mail (de exemplu despre ofertele noastre), putem trimite informări prin e-mail  – ne puteți informa în orice moment dacă nu mai sunteți interesat de aceste materiale – sau va putem trimite comunicări de marketing referitoare la activitatea noastră despre care credem că ar putea fi de interes pentru dvs.
c) Securitate, bazată pe interesul legitim al BARFE.net potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR: dacă sunteți vizitator al acestor site-uri, putem prelucra datele personale pe care le-ați încărcat, datele colectate automat despre dvs. sau despre dispozitivul dvs., în conformitate cu această notificare de confidențialitate – de exemplu prin cookie-uri, semnalizatoare web – pentru a păstra aceste site-uri securizate împotriva fraudei, pentru protejarea drepturilor și intereselor Operatorului și ale terților și pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală. Menționăm că aceste informații pot fi dezvăluite în scopul investigării sau urmăririi penale.

6. DEZVĂLUIREA ȘI TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informațiile pe care Operatorul le colectează vor fi prelucrate în Spațiul Economic European și în afară Spațiului Economic European, în funcție de scopul prelucrării.
Operatorul va proteja confidențialitatea și securitatea datelor personale în timpul transferului și pentru utilizarea numai în conformitate cu relația dintre dvs. și Operator și cu practicile descrise în această Politică de confidențialitate.

Operatorul poate dezvălui datele personale:
a) în măsură în care îi incumbă o obligație legală în acest sens;
b) în legătură cu orice procedura judiciară în desfășurare sau potențială;
c) pentru a stabili, exercită sau apară drepturile legale, inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii fraudei;
d) auditorilor, agențiilor, autorităților de supraveghere sau altor furnizori de servicii externe pentru îndeplinirea obligațiile contractuale.

7. DREPTURILE PERSOANEI INTERESATE

În calitate de persoană vizată/interesată, aveți drepturi legale specifice legate de datele personale pe care le colectăm, iar Operatorul va respectă drepturile dumneavoastră și va da curs solicitărilor dumneavoastră în mod adecvat.

7.1.  Dreptul de acces la datele personale:
În virtutea acestui drept, puteți solicită informațîi legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informațîi legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursă din care le-am colectat dacă le-am obținut indirect și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul.
Va vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere, iar dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, va putea fi percepută o taxa rezonabilă bazată pe costurile administrative.
Exercitarea acestui drept presupune și dreptul la informare privind măsurile noastre de protecție pentru transferul datelor dumneavoastră personale într-o țară din afară Uniunii Europene și Spaţiului Economic European, în măsură în care ne solicitați să confirmăm prelucrarea sau neprelucrarea datelor dumneavoastră personale, iar noi transferăm datele dumneavoastră personale într-o țară din afară Uniunii Europene și Spaţiului Economic European.

7.2. Dreptul la rectificarea datelor personale:
Exercitarea acestui drept se manifestă prin posibilitatea de a obține de la Operator rectificarea datelor personale care va privesc. În acest sens puteți folosi funcţionalitaţile contului și, în plus, puteţi adresa Operatorul o cerere, inclusiv în format electronic.

7.3. Dreptul la restricționare prelucrării datelor:
Puteți obține din partea Operatorului restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personale, în cazul în care:
a) contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de timp necesară verificării corectitudinii acestora;
b) prelucrarea este nelegală, dar va opuneţi ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
c) nu mai avem nevoie de datele personale, iar dar iar solicitarea privește stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţa;
d) va opuneţi prelucrării, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra intereselor dumneavoastră.

7.4. Dreptul la portabilitatea datelor:
Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați că noi să transmitem datele dumneavoastră personale – pe care ni le-ați furnizat – unei alte organizațîi.
Beneficiați de exercițiul acestor drepturi numai dacă sunt întrunite în mod cumulativ următoarele condițîi:
a) prelucrarea datele dvs. personale se face cu mijloace automate;
b) prelucrarea datelor dvs. personale se efectuează pe baza consimtamântului dvs. sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteţi parte;
c) datele dv. personale ne sunt furnizate de dumneavoastră;
d) transmiterea datelor dvs. personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.
Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într-un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat.
Dreptul de a primi datele dvs. personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.
Acest lucru s-ar putea întâmplă dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizațîi implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer).
Dreptul că datele dumneavoastră personale să fie transmise de către noi unei alte organizațîi este un drept pe care îl aveți dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.

7.5. Dreptul la ștergerea datelor – „dreptul de a fi uitat”:
Aveți posibilitatea, în orice moment, să ștergeți documentele pe care le-aţi încărcat.
Operatorul va șterge documentele încărcate în contul dumneavoastră, chiar fără o cerere, în următoarele situațîi:
a)  După două săptămâni de la momentul ștergerii de către dvs. a contului;
b) După două săptămâni de la încetarea contractului.
În ce privește alte date pe care le deţinem, aveți dreptul să solicitați ștergerea acestora, iar Operatorului îi incumbă obligația de a se conformă cererii dvs. doar dacă:
(i) prelucrăm datele dumneavoastră personale;
(îi) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
c) Persoană vizată se opune prelucrării din motive legate de situația să particulară;
d) Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
e) Datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligațîi legale care îi revine Operatorului, cu excepția cazului în care datele sunt necesare:
(i) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
(îi) pentru a se conformă unei obligațîi legale pe care o are;
(iii) în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice;
(iv) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța.

7.6. Dreptul la obiecție:
Acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți, puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor personale din motive legate de situația dvs. particulară.
În acest caz, Operatorul nu va mai prelucra datele dvs. personale, cu excepția cazurilor în care:
(i) invocă și poate dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră;
(îi) în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța.
Cererea privind obiecția la prelucrare trebuie să conțînă în mod explicit și neechivoc exprimarea dorinței dvs. că datele personale să fie șterse, pentru că, în caz contrar, noi doar le vom restricționa.
Puteți obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor personale în scop de marketing întemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastră.
Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământ, va puteți retrage consimțământul.
În acest sens, trebuie reținute următoarele aspecte:
a) Perioada de timp: Operatorul va încerca să aducă la îndeplinire cererea dvs. în termen de 30 de zile de la dată transmiterii acesteia, perioada care poate fi prelungită din cauza unor motive legate de dreptul specific invocat sau de complexitatea cererii.
În orice caz, dacă această perioada este prelungită, Operatorul are obligația să va informeze cu privire la termenul și motivele prelungirii.
b) Restricționarea accesului: În anumite situațîi, s-ar putea să nu va putem acordă accesul la toate sau la o parte a datelor personale din cauza unor restricții legale, urmând a va comunica/informa refuzul și motivele acestuia.
c) Imposibilitatea identificării: În anumite cazuri, s-ar putea să nu va putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu va putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informațîi suplimentare care să ne permită să va identificăm.Va vom informa și va vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.
d) Exercitarea drepturilor dumneavoastră:
Pentru a va exercită drepturile, va rugăm să ne contactați în scris, inclusiv electronic, folosind următoarele detalii de contact: [email protected].

7.7. Dreptul de a depune o plângere
Este de preferat că orice nemulţumire cu privire la modul în care sunt prelucrate datele dvs. personale să fie adresată în mod direct Operatorului, în vederea soluționării acesteia.

8. PĂSTRAREA  DATELOR  CU CARACTER  PERSONAL

Datele personale sunt stocate de către Operator pe serverele sale.
Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm bazate pe consimțământul dvs. vor fi păstrate pentru perioada nelimitată de timp sau până când consimțământul este revocat, cu excepția cazului în care cerințele legale aplicabile prevăd altfel, iar acest lucru este necesar pentru scopul prelucrării.
Dacă nu ne-ați furnizat acordul dvs. pentru prelucrarea datelor sau ați revocat acordul, vom stoca numai date minime despre dumneavoastră – nume, prenume, datele de contact, referințe și note – în scop statistic și pentru necesități de raportare sau în măsură justificată pe baza pe un alt temei juridic, cum ar fi interesul nostru legitim.
Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei secțiuni, vom păstra informații și documente, inclusiv documente electronice, care conțîn date cu caracter personal:
a) în măsură în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege;
b) în cazul în care informațiile/documentele sunt relevante pentru orice procedura judiciară în curs sau potențială;
c) pentru a stabili, exercită sau apară drepturile noaste legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii fraudei).

9. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru a va proteja confidențialitatea datelor și a informațiilor personale pe care le transmiteți prin utilizarea acestor website-uri, Operatorul va menține garanții fizice, tehnice și administrative, actualizand și testând tehnologia proprie de securitate în mod continuu.
Operatorul va restricționa accesul la datele dvs. personale doar acelor angajați care trebuie să cunoască informațiile respective pentru a va oferi beneficii sau servicii.
În plus, angajații Operatorului vor fi instruiți cu privire la importantă confidențialității și menținerea confidențialității și securității informațiilor dvs.
Dacă apare o scurgere de date cu caracter personal, Operatorul va acționa de îndată pentru a o elimina și pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere în conformitate cu politică proprie privind încălcarea datelor cu caracter personal.
În cazul în care se constată că scurgerea poate duce la vătămări fizice, materiale sau nemateriale pentru dvs.  de exemplu, discriminare, furt de identitate, fraudă sau pierdere financiară –, va vom contacta fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate în deplină cooperare cu autoritatea competență de supraveghere.

10. MODIFICĂRI ALE POLITICII PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA

Operatorul își rezervă dreptul de a actualiza în orice moment și fără o notificare prealabilă acest document de informare, prin publicarea unei noi versiuni pe aceste site-uri.
Actualizările vor avea în vedere situațiile în care apar noi dispoziții legale, recomandări și interpretări ale autorităților de supraveghere naționale și internaționale privind protecția datelor cu caracter personal.
Orice modificare a politicii noastre de confidențialitate va fi afișată pe această pagină, astfel încât să fiți conștienți de politicile noastre.
Dispozițiile conținute în prezentul document înlocuiesc toate anunțurile sau declarațiile anterioare privind practicile noastre de confidențialitate care guvernează utilizarea acestor website-uri.

11. SITE-URILE TERTILOR

Aceste website-uri pot include hyperlinkuri și detalii despre website-urile unor terțe părți. Operatorul/reprezentanții și împuterniciții acestuia nu are/au niciun control și nu este/sunt responsabil/i pentru politicile și practicile de confidențialitate ale unor terțe părți.

12. POLITICĂ DE COOKIE-URI

Site-urile colectează automat anumite informații și le stochează în fișierele jurnal.
Acestea includ adresele Protocolului Internet (IP), locația geografică a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare și alte informații despre vizitarea acestui site, de exemplu, paginile vizualizate. Aceste informații sunt utilizate pentru a îmbunătăți aceste website-uri și, datorită acestei îmbunătățiri constante, pentru a servi mai bine utilizatorilor noștri.
Adresa dvs. IP poate fi, de asemenea, utilizată pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiză tendințele, pentru a urmări navigarea unui utilizator pe site și pentru a colecta informații demografice, pentru a ne ajută să înțelegem preferințele vizitatorilor și nevoile acestora.

12.1. Utilizarea de cookie-uri 

Website-urile utilizează  cookie-uri, descrise că fiind mici fișiere text ce sunt salvate de browser-ul dvs. de internet și servesc pentru a face paginile noastre de internet mai ușor de utilizat, mai eficiente și mai sigure.
Cookie-urile nu cauzează daune computerului dvs. și nu conţîn viruși, dar, cu toate acestea, puteți împiedică instalarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a browser-ului dvs.
Paginile noastre on-line conţîn cookie-uri care salvează, în special, setările alese de dvs. De asemenea cookie-urile sunt utilizate de noi în scop statistic.
Atragem atenţia asupra faptului că prin împiedicarea instalării de cookie-uri se poate întâmplă să nu poată fi utilizate toate funcțiile paginilor noastre de internet.
Operatorul folosește cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiză traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-urile noastre. Aceștia le pot combină cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urmă folosirii serviciilor lor.

12.2. Categorii de cookie-uri:

12.2.1. Cookie-uri interne
O vizită pe site-uri poate plasa cookie-uri în scopuri de:
a) Cookie-uri esențiale – acestea sunt necesare pentru funcționarea site-urilor. Operatorul poate folosi module cookie esențiale pentru a autentifica utilizatorii, pentru a preveni utilizarea frauduloasă a conturilor de utilizator sau pentru a oferi funcții specifice site-urilor;
b) Cookie-uri de măsurare a traficului – care permit Operatorului să recunoască și să numere numărul de vizitatori, respectiv să observe cum se deplasează vizitatorii în site atunci când îl folosesc, toate acestea ajutându-ne să îmbunătățim modul în care funcționează site-urile;
c) Cookie-uri de funcționalitate – sunt folosite pentru a va recunoaște când va întoarceți la site-uri și ne permite să personalizăm conținutul nostru pentru dvs., să va salutăm după nume și să va amintim preferințele dvs. – de exemplu, alegerea limbii sau regiunii dvs.;
d) Cookie de targetare – folosite pentru înregistrarea vizitelor dvs. pe site-uri, paginile pe care le-ați vizitat și link-urile pe care ați dat click. Operatorul folosește aceste informații pentru a face site-urile și mai relevante pentru interesele dvs. De asemenea, există posibilitatea de a impartași aceste informații unor terțe părți, tot în scopul de a face site-urile mai relevante pentru dvs.

12.2.2. Cookie-uri terță parte (Third-party cookies)

Pe lângă cookie-urile proprii, este posibil că Operatorul să folosească și alte cookie-uri terță parte – third-party – pentru a raporta statisticile de utilizare a site-urilor și pentru a îmbunătăți eforturile de marketing.
a) Urmărirea cookie-urilor/Tracking cookies – urmăresc comportamentul pe site-uri și îl conectează la alte valori care să permită o mai bună înțelegere a obiceiurilor de utilizare;
b) Cookie-uri de optimizare/Optimization cookie – permit urmărirea în timp real a conversiei utilizatorilor din diverse canale de marketing pentru a evalua eficientă acestora;
c) Cookie-uri pentru parteneri – oferă partenerilor Operatorului metrici de conversie pentru a-și putea optimiza eforturile de marketing plătite.

13. SECURITATEA SITE-URILOR

Operatorul nu poate garanta că transmisiile de date pe Internet pot fi 100% sigure și, deci, nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor pe care le transmiteți.
Cu toate acestea, Operatorul folosește măsuri de securitate a site-urilor în conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ul web, e-mailurile și listele de corespondență. Aceste măsuri includ măsuri tehnice, procedurale, de monitorizare și de urmărire destinate să protejeze datele de folosirea incorectă, accesul neautorizat sau dezvăluirea, pierderea, modificarea sau distrugerea datelor.
Suntem conștienți că pot apărea incidente de utilizare greșită sau incursiuni neautorizate de program, această fiindcă aproape fiecare website, serviciu sau utilizator se intercalează. În aceste situații, obiectivele noastre converg spre identificarea și izolarea de îndată a incidentului în scopul de a asigura sau restabili funcționalitatea corespunzătoare și minimalizarea neplăcerile utilizatorilor noștri.
Dacă este necesar, Operatorul va notifica autoritățile competențe despre aceste incidente de utilizare incorectă sau incursiune neautorizată în aceste website-uri.

14. INTREBARI, NELAMURIRI, RECLAMATII

Daca aveti intrebari cu privire la informatiile dvs. personale sau daca doriti sa va exercitati drepturile ori aveti nelamuriri sau reclamatii, va rugam sa ne contactati prin trimiterea unui e-mail la [email protected].

Daca doriti sa nu folosim informatiile pe care ni le-ati furnizat, va rugam sa ne trimiteti un e-mail catre [email protected] cu titlul „Nu utilizati datele mele” si numele dvs.

Pentru a va actualiza sau a corecta datele dvs. personale, va rugam sa contactati responsabilul pentru protectia datelor la [email protected].